Continguts prehistòria

 

La prehistòria – Continguts

 

Àmbit lingüístic:

-         Expressió escrita: descripció d’un animal.

-         Comprensió lectora: comprensió de dos textos en català i un en castellà.

-         Ortografia: realització d’un dictat en català i un en castellà.

-         Recopilació d’informació sobre diferents aspectes i etapes de la prehistòria.

-         Elaboració d’un llistat de material necessari.

Àmbit matemàtic:

-        Resolució de problemes: localitzar les dades i interpretar la informació que donen, comprendre, argumentar i resoldre de forma correcta la solució  d’un problema, donar la resposta amb les unitats corresponents.

-         Operacions: multiplicacions i divisions.

Àmbit de coneixement del medi:

Medi social: coneixement de les diferents etapes de la prehistòria, així com dels descobriments més importants com el foc, la roda, l’agricultura i la ramaderia i les pintures rupestres.

Medi natural: animals prehistòrics (os de les cavernes, mamut).

Àmbit artístic:

-        Creació de la maqueta d’un poblat neolític.

Competència digital:

-        Ús de tauletes i ordinadors, saber accedir al blog i el wix del projecte, navegar per Internet a partir dels enllaços proporcionats, utilitzar youtube, utilitzar accessoris com auriculars.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada